Skip to content

Cennik fulfillment – przewodnik po kosztach logistycznych

Zrozumienie czynników mających wpływ na cenę usługi fulfillmentu w e-commerce pozwala na lepsze planowanie kosztów i efektywniejsze zarządzanie.
Cennik usług fulfillment

Najważniejsze wnioski:

Jest wiele czynników, które wpływają na cennik fulfillment. Koszt usługi fulfillment nie zależy tylko od wielkości i częstotliwości realizowanych zamówień. Dlatego zrozumienie tych czynników jest bardzo ważne i pozwala na lepsze planowanie kosztów oraz efektywniejsze zarządzanie procesami logistycznymi dla e-commerce.
Kategoria czynników Opis
Złożoność zamówień Ilość i różnorodność czynników w procesie realizacji zamówień, np. rodzaj produktów, potrzebna powierzchnia magazynowa,  zakres usług dodatkowych i wiele innych.
Model współpracy Modele te mogą być oparte na różnych parametrach, a ich wybór zależy od specyfiki działalności klienta.
Usługi dodatkowe Najczęściej są związane z zarządzaniem zwrotami i personalizacją produktów.

Spis treści

Jak działa Fulfillment?

Fulfillment, czyli w branży e-commerce proces realizacji zamówień, to jedna z kluczowych usług dla sklepów internetowych pragnących zapewnić swoim klientom wysoki poziom obsługi oraz efektywne i szybkie dostawy. Fulfillment to niezbędna usługa dla sklepu internetowego, który chce konkurować na rynku, oferując klientom najlepszą jakość usług i szybkość dostaw.

Usługa fulfillment obejmuje szeroki zakres działalności od przyjęcia towaru do magazynu, przez jego przechowywanie, kompletowanie zamówień, pakowanie, aż po wysyłkę i zarządzanie zwrotami. Każdy z tych etapów jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania sklepu internetowego.

Fulfillment standardowy i fulfillment personalizowany?

Biorąc pod uwagę usługi fulfillment dotyczące realizacji zamówień w sklepach internetowych fulfillment możemy podzielić na fulfillment standardowy oraz personalizowany, czyli dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań sklepów internetowych.

 • Fulfillment standardowy – obejmuje podstawowe procesy takie jak magazynowanie, pakowanie i wysyłka. Jest idealny dla sklepów z regularnymi, standardowymi zamówieniami.
 • Fulfillment personalizowany – z kolei, dostosowuje procesy do specyficznych potrzeb klientów, na przykład poprzez oferowanie specjalnych opakowań czy personalizacji produktów.

Jaki fulfillment wybrać?

Standardowy fulfillment jest kosztowo efektywny i sprawdza się w przypadku prostych operacji.

Natomiast personalizowany pozwala na bardziej elastyczne podejście, zwiększając zadowolenie klientów i budując silniejszą markę. Jest on idealny dla nowych lub małych sklepów na rynku e-commerce, które jeszcze nie potrzebują złożonych rozwiązań. Dla większych, bardziej zróżnicowanych e-sklepów, które chcą oferować wyjątkowe doświadczenia dla klientów, fulfillment personalizowany będzie stanowić lepszy wybór.

Cennik fulfillment

Ceny fulfillmentu w Polsce wahają się i są zależne od wielu czynników. Zrozumienie struktury cenowej jest kluczowe dla efektywnego planowania budżetu i optymalizacji kosztów logistycznych. W Polsce koszt fulfillmentu waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych za realizację zamówienia. Emerson, z 30-letnim doświadczeniem na rynku, podchodzi do każdego klienta indywidualnie, starając się zapewnić usługi na najwyższym poziomie przy utrzymaniu konkurencyjnych cen. Chcielibyśmy pomóc zrozumieć naszym potencjalnym klientom, jak kształtują się koszty związane z outsourcingiem logistyki i co należy wziąć pod uwagę przy wyborze operatora.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na ceny usług fulfillmentu

Liczba zamówień

Liczba zamówień jest jednym z głównych czynników, który wpływa na ostateczny koszt usług fulfillment w Polsce. Z reguły, im większa liczba zamówień, tym niższa cena jednostkowa za obsługę. Jest to wynik skali, np.:

 • Dla sklepów z małą liczbą zamówień, cena za usługę może być wyższa, ponieważ operator musi pokryć koszty związane z obsługą magazynu, nawet gdy oferowany jest mniejszy obrót.
 • Dla sklepów o średniej i dużej liczbie zamówień, możliwa jest negocjacja stawek, co jest korzystne zarówno dla sklepu, jak i dla dostawcy usług.

Niektórzy operatorzy mogą stosować minimalną liczbę zamówień w miesiącu, które musi zrealizować klient, aby utrzymać konkurencyjne ceny.

Zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową

Kolejnym istotnym elementem, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu cen, jest zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Koszty związane z magazynowaniem towarów mogą różnić się w zależności od:

 • rodzaju i gabarytów produktów (duże gabaryty mogą wymagać więcej miejsca i w konsekwencji generować wyższe koszty),
 • konieczności zachowania określonych warunków magazynowania (np. kontrola temperatury, wilgotności),
 • rotacji magazynowej (częstotliwości wyciągania produktów z magazynu).

Warunki magazynowania towarów

Warunki przechowywania towarów, zwłaszcza specjalistycznych lub wymagających szczególnych warunków (np. produktów spożywczych, farmaceutycznych, elektronicznych), wpływają na ostateczną cenę usługi fulfillment, np.:

 • mogą być wymagane są dodatkowe zabezpieczenia lub infrastruktura magazynowa, co generuje dodatkowe koszty,
 • zakres odpowiedzialności za towar i ubezpieczenie – te aspekty również mogą wpływać na wysokość opłat.

Usługi dodatkowe

Firma fulfillmentowa może również oferować dodatkowe usługi, które są rozliczane osobno. Mogą to być usługi takie jak:

 • co-packing, czyli pakowanie promocyjne,
 • personalizacja przesyłek,
 • kompletne zarządzanie zwrotami,
 • szybka realizacja zamówień (same-day fulfillment).

Każda z tych usług dodaje wartość dla e-commerce, ale też jest powiązana z dodatkowymi kosztami, które należy wziąć pod uwagę przy analizie cennika.

Podsumowując, cennik fulfillment jest złożony i wielowymiarowy. Emerson oferuje usługi skrojone na miarę potrzeb klientów, starając się zapewnić im jak najwięcej korzyści przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych cen. Wybierając partnera do współpracy, warto dokładnie analizować ofertę, aby wybrać taką, która najlepiej odpowiada na indywidualne potrzeby biznesu e-commerce.

Etykietowanie - usługi dodatkowe fulfillment

Pozostałe czynniki mające wpływ na koszt fulfillmentu

Charakterystyka asortymentu

Różnorodność towarów oraz ich specyfika mają duże znaczenie dla procesów magazynowych i logistycznych. Niekiedy wymaga to specjalistycznego sprzętu, dodatkowych zabezpieczeń czy też unikalnych procedur, które generują dodatkowe koszty.

Sposób pakowania i materiały eksploatacyjne

Koszty materiałów pakowych, takich jak pudełka, folie, wypełniacze, czy taśmy mogą znacząco różnić się w zależności od wyboru materiałów. Eko-pakowanie, które jest coraz popularniejsze, może wiązać się z wyższymi kosztami, lecz jednocześnie podkreśla ekologiczne wartości marki.

Waga i rozmiary przesyłek

Waga i gabaryty produktów determinują koszty wysyłki, szczególnie w kontekście różnych stref taryfowych oraz zdolności przewoźników do obsługi przesyłek nietypowych.

Lokalizacja magazynu i odbiorców

Bliskość magazynu fulfillment do odbiorców finalnych może redukować koszty transportu. Lokalizacja ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku dążenia do redukcji czasu dostawy (np. opcji same-day delivery).

Sezonowość i wolumen zamówień

Sezonowe szczyty sprzedażowe, jak Black Friday czy Boże Narodzenie, mają wpływ na zdolności operacyjne dostawców usług fulfillment, co wpływa na koszty usługi ze względu na potrzebę szybkiego skalowania operacji.

Czas realizacji zamówienia

Opcje ekspresowej wysyłki (same-day, next-day delivery) są coraz bardziej pożądane przez konsumentów, lecz niestety pociągają za sobą wyższe koszty logistyczne.

System IT i automatyzacja

Inwestycje w nowoczesne systemy zarządzania magazynem (WMS) i automatyzacje procesów magazynowych mogą zwiększyć efektywność i w dłuższej perspektywie czasu obniżyć koszty operacyjne.

Podsumowując, koszty fulfillmentu są złożone i zależne od wielu zmiennych. Przy wyborze partnera ważne jest, aby zwrócić uwagę nie tylko na ceny, ale także na jakość i zakres świadczonych usług oraz doświadczenie i elastyczność firmy fulfillment center. Dzięki temu, inwestycja w outsourcing procesów logistycznych będzie rozwiązaniem nie tylko ekonomicznie uzasadnionym, ale przede wszystkim korzystnym dla optymalizacji działalności i wzrostu zadowolenia klientów.

W jakim modelu rozliczany jest fulfillment dla e-commerce?

Rozliczanie usług fulfillment w branży e-commerce może przybierać różne formy, w zależności od wybranego dostawcy i zindywidualizowanego podejścia do potrzeb klienta. W przypadku firm takich jak Emerson, które są znane z 30-letniej historii w zakresie zaangażowania w realizację projektów, model rozliczeń jest opracowywany tak, aby odpowiadał zarówno na potrzeby dużych, jak i rozwijających się sklepów internetowych. Modele te mogą być oparte na różnych parametrach, a ich wybór zależy od specyfiki działalności klienta, rodzaju i zakresu zamówień, a także oczekiwań dotyczących poziomu usług.

Model abonamentowy

Model abonamentowy jest często stosowany przez firmy fulfillmentowe, które oferują usługi w ramach stałej miesięcznej opłaty. Klienci płacą ustaloną sumę za pakiet usług, co zapewnia przewidywalność kosztów i jest szczególnie korzystne dla sklepów z regularnym wolumenem zamówień.

Rozliczenie za jednostkę

W tym modelu sklepy e-commerce płacą za każde zrealizowane zamówienie lub za poszczególną usługę, taką jak magazynowanie, pakowanie czy wysyłka. Jest to elastyczne rozwiązanie, które pozwala na dokładne dostosowanie kosztów do rzeczywistych potrzeb i wolumenu sprzedaży.

Model mieszany

Model mieszany łączy elementy stałej opłaty abonamentowej z opłatami zmiennymi. Pozwala to na utrzymanie pewnej przewidywalności kosztów przy jednoczesnym odzwierciedleniu sezonowych lub nieregularnych zmian w liczbie zamówień.

Model oparty na wskaźnikach wydajności (KPIs)

Niektóre firmy fulfillment przywiązują duże znaczenie do wskaźników wydajności, takich jak czas realizacji zamówienia, dokładność kompletacji czy poziom satysfakcji klienta. Wprowadzają one modele rozliczeniowe, które premiują efektywność operacyjną i jakość obsługi. Emerson, zwracając uwagę na profesjonalizm i dedykowanej pracy zespołowej, może oferować personalizowane podejście do modelu rozliczeniowego, opierając się na dokładnej analizie potrzeb i możliwości danego e-commerce. Wybór odpowiedniego modelu rozliczeniowego jest kluczowy dla zapewnienia efektywności kosztowej oraz satysfakcji klientów i należy go dokładnie przemyśleć, wybierając partnera do realizacji usług fulfillment.
Koszty magazynowania w fulfillment

Co uwzględnia cennik fulfillmentu dla e-commerce?

Kluczowym elementem każdej współpracy między sklepem e-commerce a dostawcą usług fulfillment jest zrozumienie, co dokładnie znajduje się w cenniku i jakie usługi są świadczone w ramach podanego cennika. Dla firm takich jak Emerson, które stawiają na profesjonalizm i zespołowe zaangażowanie, ważne jest, by klient miał pełną przejrzystość oferty. Poniżej omówione zostaną poszczególne elementy, które zwykle są uwzględniane w cenniku usług fulfillment dla sklepów internetowych.

Magazynowanie

Magazynowanie to kluczowy komponent usług fulfillment, który obejmuje przechowywanie zapasów w bezpiecznym, monitorowanym oraz optymalnym środowisku.

 • Koszt wynajmu powierzchni magazynowej – zazwyczaj liczony w zależności od metrów kwadratowych lub miejsc paletowych, które są zajmowane przez produkty klienta.
 • Zabezpieczenia i warunki przechowywania – wyspecjalizowane usługi, takie jak kontrola klimatu, mogą wpłynąć na podniesienie kosztów.
 • Zarządzanie zapasami – technologie i systemy wykorzystywane do śledzenia i zarządzania zapasami również mogą mieć wpływ na końcową cenę magazynowania.

Pakowanie

Proces pakowania jest równie znaczący i może mieć różnorodne aspekty w zależności od produktu i preferencji klienta.

 • Materiały pakowe – koszt opakowań, wypełniaczy, oraz innych materiałów, takich jak folie ochronne czy pudełka, często są uwzględniane oddzielnie.
 • Personalizacja pakunku – jeśli klient życzy sobie indywidualnych rozwiązań pakowania, dodatkowe opcje takie jak niestandardowa taśma, etykiety lub opakowania mogą zwiększyć koszty.
 • Proces pakowania – bardziej skomplikowany lub czasochłonny proces może wpływać na wyższą cenę świadczonych usług.

Wysyłka

Wysyłka jest kluczowym punktem w każdym procesie fulfillmentu, bowiem czas i koszt dostawy mają bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów sklepu.

 • Taryfy przewoźników – zawarte umowy z przewoźnikami wpływają na ostateczną cenę dostarczenia przesyłki do klienta.
 • Waga i wymiary przesyłki – to główne czynniki, które przewoźnicy uwzględniają przy kalkulacji kosztów wysyłki.
 • Opcje dostawy – różne opcje, takie jak dostawa standardowa, ekspresowa, czy dostawy międzynarodowe, będą miały różne stawki.

Usługi dodatkowe

Emerson, oferuje dodatkowe usługi, które mogą być przydatne sklepom e-commerce, jednak wiążą się one z dodatkowymi kosztami. Mogą to być:

 • Zarządzanie zwrotami – proces obsługi zwrotów i wymian może być skomplikowany i czasochłonny, a jego koszty zazwyczaj są uwzględniane w cenniku.
 • Usługi wartości dodanej (VAS) – personalizacja produktów, kitting, pre-assembly, oraz inne specjalistyczne usługi są często oferowane jako opcje dodatkowe.

Podsumowując, cennik fulfillmentu dla e-commerce jest skomplikowaną strukturą wielu usług i procesów, które muszą być dokładnie przeanalizowane i zrozumiane, by w pełni wykorzystać potencjał współpracy z dostawcą.
Dedykowany zespół firmy Emerson jest przygotowany, by pomóc swoim klientom w ustaleniu najlepszych warunków współpracy, aby współpraca przynosiła oczekiwane korzyści i wspierały rozwój sklepu e-commerce.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Koszty usługi fulfillment zależą od wielu czynników, takich jak wielkość i waga przesyłek, liczba zamówień, a także dodatkowe usługi, takie jak pakowanie specjalne czy ubezpieczenie. Dostosowujemy nasze cenniki do potrzeb każdego klienta.

Tak, oferujemy zniżki dla klientów, którzy generują duże wolumeny zamówień. Szczegóły zniżek ustalane są indywidualnie w zależności od liczby i regularności zamówień.

Opłata za magazynowanie zależy od zajmowanej powierzchni oraz czasu przechowywania. Dokładne stawki są ustalane indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę towarów i wymagania klienta.

Standardowe pakowanie jest zazwyczaj wliczone w cenę usługi. Specjalistyczne lub niestandardowe opcje pakowania są oferowane za dodatkową opłatą.

Tak, oferujemy kompleksową obsługę zwrotów. Koszty tej usługi są kalkulowane indywidualnie, w zależności od częstotliwości zwrotów i wymagań logistycznych.

Warunki rozwiązania umowy są ustalane indywidualnie, zazwyczaj wymagany jest okres wypowiedzenia. Szczegóły są dostępne w umowie oraz regulaminie świadczenia usług.

Udostępnij wpis

Facebook
Twitter
LinkedIn
EMERSON OFFLINE 360

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Outsourcing fulfillmentu dla e-commerce

Co to jest fulfillment i jakie ma znaczenie w e-commerce?

Definicja i znaczenie usługi fulfillment w rozwoju i sukcesie na rynku e-commerce oraz jego wpływ na efektywność operacyjną i satysfakcję klientów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Integracja usługi fulfillment z platformami ecommerce

Usługi fulfillment i ich integracja z platformami sklepów e-commerce

Przegląd najważniejszych usług fulfillment oraz omówienie ich integracji z procesami firmy zewnętrznej, która często może stanowić wyzwanie decyduące o powodzeniu sklepu e-commerce.
CZYTAJ WIĘCEJ
Co-packing w e-commerce

Co-packing lub packaging – co to jest i co warto o nim wiedzieć?

Co-packing (packaging) - odkryj sekret oszczędzania kosztów i elastyczności, który zmienia zasady gry. Dowiedz się, jak ta prosta zmiana może zrewolucjonizować Twój sposób wprowadzania produktów na rynek, zarządzania zapasami i
CZYTAJ WIĘCEJ