Skip to content

Proces kompletacji w magazynie – metody, technologie i optymalizacja

Sprawny proces kompletacji w magazynie pozwala przyspieszyć realizację zamówień i zaskoczyć klientów szybkością dostaw. Poznaj metody, które pomogą Ci usprawnić ten ważny proces w logistyce e-commerce.
Sprawny proces kompletacji w magazynie fulfillment

Wraz z rozwojem e-commerce proces kompletacji w magazynie stał się jednym z kluczowych etapów wpływających na efektywność i szybkość obsługi zamówień internetowych. Jest to proces, który wymaga nie tylko precyzji, ale również wykorzystywania nowoczesnych technologii i metod pracy, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów sklepów online. W dzisiejszych czasach, gdzie czas dostawy ma kluczowe znaczenie, optymalizacja procesu kompletacji może być decydująca dla sukcesu firmy działającej w branży e-commerce.

Najważniejsze wnioski:

ProblemyRozwiązania i wnioski
Zwiększające się oczekiwania klientów e-commerce względem szybkości realizacji zamówień.Automatyzacja procesu kompletacji oraz wdrożenie nowoczesnych technologii, takich jak systemy WMS, Pick to Light, czy Voice Picking, aby przyspieszyć i zwiększyć dokładność kompletacji.
Potrzeba minimalizacji błędów w procesie kompletacji zamówień.Użycie zaawansowanych systemów zarządzania magazynem (WMS) i technologii wspomagających (np. Pick to Light) dla zredukowania ryzyka pomyłek i zwiększenia dokładności.
Zwiększenie efektywności pracy magazynowej bez znacznego podnoszenia kosztów operacyjnych.Szkolenie pracowników oraz optymalizacja layout’u magazynu wsparte przez analizę danych i monitoring wskaźników KPI, pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów.
Wybór odpowiedniej metody kompletacji w magazynie odpowiedniej do specyfiki operacji.Adaptacja różnorodnych metod kompletacji, takich jak „człowiek do towaru” albo „towar do człowieka”, w zależności od charakterystyki produktów i wymagań biznesowych.
Optymalizacja przepływów pracy i zmniejszenie czasu kompletacji.Reorganizacja procesów magazynowych poprzez wprowadzenie innowacji technologicznych i automatyzacji, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie czasem pracy i zasobami magazynowymi.
Włączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w codzienną pracę magazynu.Implementacja zintegrowanych systemów informatycznych i nowoczesnego sprzętu kompletacyjnego, które wspierają procesy magazynowe i umożliwiają ciągłe doskonalenie operacji.

Spis treści

Podczas, gdy kluczowym celem procesu kompletacji jest przygotowanie zamówienia do wysyłki w jak najkrótszym czasie i bez błędów, nie można ignorować również innych aspektów, takich jak koszty czy ergonomia pracy pracowników magazynowych. Firmy logistyczne muszą znaleźć złoty środek między szybkością a kosztami operacyjnymi, stosując różne metody i strategie kompletacji, które najlepiej odpowiadają konkretnemu asortymentowi i wymaganiom klienta.

Czym jest proces kompletacji zamówień w magazynie – definicja

Proces kompletacji zamówień w magazynie, znany także jako order picking lub kompletowanie zamówień, stanowi kluczowy etap pracy wielu magazynów i centrów dystrybucyjnych specjalizujących się w obsłudze zamówień e-commerce. Definiuje on serię czynności, które mają na celu zebranie i przygotowanie właściwych produktów w odpowiednich ilościach, zgodnie ze szczegółowym zamówieniem klienta, a następnie przekazanie ich do dalszych etapów procesu realizacji zamówienia, takich jak pakowanie i wysyłka.

Jak przebiega proces kompletacji w magazynie?

Proces kompletacji zamówień w magazynie jest złożoną czynnością, która wymaga wyrafinowanej koordynacji i dokładnego planowania. Poniżej przedstawiono ogólny przegląd kroków, które składają się na sprawnie przeprowadzony proces kompletacji w magazynie:

 1. Przygotowanie do kompletacji – proces rozpoczyna się od otrzymania i weryfikacji zamówienia. System zarządzania magazynem (WMS) przekazuje informacje o zamówieniu do pracowników magazynu lub bezpośrednio do systemów kompletacji.
 2. Planowanie kompletacji – na podstawie informacji o lokalizacji towarów w magazynie oraz ich dostępności, system WMS lub koordynator logistyki tworzy optymalną ścieżkę kompletacji. W tym etapie uwzględniane są metody i techniki kompletacji najbardziej odpowiednie dla danych produktów.
 3. Realizacja kompletacji – pracownicy magazynowi lub systemy automatyczne rozpoczynają proces kompletacji, zbierając produkty zgodnie ze specyfikacją zamówienia.
 4. Weryfikacja i kontrola jakości – po zebraniu wszystkich produktów przeprowadzana jest ich weryfikacja oraz kontrola jakości, aby upewnić się, że zamówienie zostało skompletowane prawidłowo i zgodnie ze specyfikacją.
 5. Przekazanie do pakowania – skompletowane zamówienie jest następnie przekazywane do działu pakowania, gdzie produkty są przygotowywane do wysyłki.

Przebieg procesu kompletacji zamówień może zostać dodatkowo zoptymalizowany przez zastosowanie różnych narzędzi i technologii, które wspierają i usprawniają każdy z jego etapów. Poniżej przedstawiono przykłady takich rozwiązań:

Narzędzie/TechnologiaOpisKorzyści
System WMSOprogramowanie do zarządzania magazynem, wszechstronnie wspierające procesy logistyczne.Zwiększenie efektywności, dokładność kompletacji, optymalna organizacja pracy magazynowej.
Pick by LightSystem świetlny wspomagający pracowników magazynowych w procesie kompletacji.Szybkość i redukcja błędów podczas kompletacji.
Automatyka magazynowaRoboty i systemy automatyczne do kompletacji.Zwiększenie prędkości procesów magazynowych, zmniejszenie potrzeby pracy fizycznej.

Zastosowanie powyższych narzędzi i technologii w procesie kompletacji nie tylko zwiększa efektywność działania magazynu, ale również wpływa pozytywnie na obsługę klienta przez skrót czasu realizacji zamówienia i minimalizację ryzyka błędów. Dzięki temu, firmy mogą znacznie poprawić swoją pozycję konkurencyjną na rynku e-commerce.

Czynności wykonywane w strefie kompletacji

Strefa kompletacji jest kluczowym obszarem magazynu, gdzie odbywa się proces zbierania i przygotowywania produktów do wysyłki. Aby zapewnić sprawnie i efektywnie działający proces kompletacji w magazynie, niezbędne jest wykonanie serii czynności zorganizowanych w logiczną i optymalną sekwencję. Poniżej przedstawiono główne czynności wykonywane w strefie kompletacji:

 • Odbiór list kompletacyjnych– pracownicy magazynowi otrzymują listy (papierowe lub cyfrowe) z informacjami na temat zamówień do skompletowania.
 • Określenie trasy kompletacji – na podstawie danych o lokalizacji produktów w magazynie system WMS lub pracownik ustala najlepszą trasę do skompletowania poszczególnych pozycji.
 • Zbieranie produktów – zgodnie z listami kompletacyjnymi pracownicy przemieszczają się po magazynie i zbierają potrzebne produkty.
 • Sprawdzanie zgodności – weryfikacja, czy zebrane produkty dokładnie odpowiadają tym wymienionym w zamówieniu.
 • Weryfikacja jakości produktów– sprawdzenie stanu produktów, czy nie są uszkodzone, czy mają właściwe terminy ważności itp.
 • Przekazanie produktów do obszaru pakowania – skompletowane zamówienie jest przekazywane dalej, gdzie produkty są odpowiednio pakowane.

Do głównych czynności w strefie kompletacji należy także analiza wydajności procesów i monitorowanie wskaźników KPI (np. czas kompletacji, procent błędów, wydajność pracy). Dzięki temu możliwa jest ciągła optymalizacja działania strefy kompletacji, co bezpośrednio przekłada się na efektywność całego magazynu i zadowolenie klientów.

Optymalna organizacja strefy kompletacji wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu i technologii wspomagających. Poniżej przedstawiono przykłady narzędzi używanych w strefie kompletacji wraz z ich krotkim opisem:

Narzędzie/TechnologiaOpis
Wózki kompletacyjneWykorzystywane do przemieszczania się między lokalizacjami w magazynie oraz do przenoszenia skompletowanych produktów.
Systemy Pick to Light & Voice PickingTechnologie wspomagające pracowników w procesie kompletacji poprzez sygnalizację świetlną lub komendy głosowe.
Skany ręczne i mobilne terminaleUrządzenia do skanowania kodów kreskowych produktów, służące do potwierdzania zebranych pozycji oraz do bieżącej komunikacji z systemem WMS.

Zastosowanie odpowiednich narzędzi i technologii w strefie kompletacji jest nieodzowne dla zapewnienia wysokiej dokładności oraz efektywności procesu kompletacji zamówień. Wspiera to realizację zamówień bez opóźnień i błędów, co ma kluczowe znaczenie dla satysfakcji klientów i ogólnego sukcesu przedsiębiorstwa działającego w branży e-commerce.

Proces kompletacji w magazynie - metody, technologie i optymalizacja - Fulfillment - Emerson

Metody kompletacji zamówień

W środowisku magazynowym istnieje wiele metod kompletacji zamówień, które mają na celu optymalizację procesu kompletacji w magazynie. Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka produktów, wielkość magazynu czy oczekiwana szybkość realizacji zamówień. Poniżej przedstawiono wybrane metody kompletacji:

 • System „człowiek do towaru” – w tej metodzie pracownik magazynowy przemieszcza się do lokalizacji towaru i ręcznie zbiera potrzebne produkty.
 • System „towar do człowieka” – automatyczne urządzenia lub roboty dostarczają produkty bezpośrednio do stacji kompletacji, gdzie pracownik magazynowy składa zamówienie.
 • Kompletacja jednorazowa – pracownik kompletuje jedno zamówienie w danej chwili, przemieszczając się po magazynie i gromadząc potrzebne przedmioty.
 • Kompletacja wielokrotna – pozwala na kompletowanie kilku zamówień jednocześnie, redukując czas potrzebny na przemieszczanie się pracownika po magazynie.
 • Kompletacja falowa – zamówienia są grupowane w „fale” kompletacyjne, co umożliwia równoległą pracę kilku kompletujących nad różnymi zamówieniami, bazując na wspólnych cechach, takich jak strefa magazynu czy rodzaj transportu.

Zastosowanie konkretnych metod kompletacji ma bezpośredni wpływ na wydajność procesu kompletacji w magazynie. Poniżej zaprezentowano porównanie dwóch popularnych metod:

MetodaZaletyOgraniczenia
Człowiek do towaruSzeroko dostępna, nie wymaga dużych inwestycji w automatyzację.Większe zużycie czasu pracownika na przemieszczanie się.
Towar do człowiekaZwiększenie wydajności i dokładności, mniejsze obciążenie fizyczne pracowników.Wymaga inwestycji w automatyczne systemy transportowe.

Właściwy wybór metody kompletacji jest kluczowy dla optymalizacji pracy magazynu i zapewnienia wysokiej jakości obsługi zamówień. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak systemy WMS i automatyzacja, firmy mogą dostosować proces kompletacji zamówień do swoich specyficznych potrzeb i wyzwań, co umożliwia skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie satysfakcji klientów.

Wybrane rodzaje kompletacji zamówień

W zależności od specyfiki działalności, różne przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnorodnych rodzajów procesu kompletacji zamówień. Poniżej prezentujemy kilka wybranych rodzajów kompletacji, które są stosowane w celu podniesienia efektywności i dokładności dostaw:
 • Kompletacja Pick to Light – system wykorzystujący sygnalizację świetlną do wskazywania pracownikowi lokalizacji produktów do kompletacji. Zapewnia szybki i dokładny proces zbierania zamówień.
 • Kompletacja Multi-picking – pozwala na jednoczesne zbieranie produktów z różnych zamówień. Ta metoda zwiększa wydajność, redukując czas i koszty związane z przemieszczaniem się po magazynie.
 • Kompletacja Pick by Frame – metoda polegająca na wykorzystaniu specjalnego stelaża (ramy), na który pracownik magazynowy układa produkty według kolejności ich kompletacji. Ułatwia to organizację pracy i przyspiesza proces pakowania.
Każdy z tych rodzajów kompletacji ma swoje zalety i ograniczenia, a ich skuteczność zależy od wielu czynników, takich jak typ magazynowanych produktów, wielkość i układ magazynu oraz ilość realizowanych zamówień. Poniższa tabela pokazuje porównanie wybranych rodzajów kompletacji:
Rodzaj kompletacji Zalety Ograniczenia
Pick to Light Wysoka dokładność, redukcja błędów, szybkość działania. Wymaga inwestycji w specjalistyczne wyposażenie.
Multi-picking Zwiększenie produktywności, oszczędność czasu. Wymaga dobrej organizacji i koordynacji pracy.
Pick by Frame Ułatwia sortowanie i pakowanie, zwiększa porządek pracy. Ograniczony przez wielkość i konstrukcję ram/stelaży.
Proces kompletacji w magazynie - metody, technologie i optymalizacja - Fulfillment - Emerson

Urządzenia do kompletacji zamówień i nowoczesna technologia

Osiągnięcie wysokiej wydajności i dokładności w procesie kompletacji w magazynie jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i technologii. Wspierają one pracowników magazynowych na każdym etapie kompletacji zamówień, zaczynając od pobierania informacji o zamówieniu, poprzez wybór ścieżki kompletacji, aż po finalne przygotowanie towaru do wysyłki. Poniżej zaprezentowano wybrane urządzenia i technologie wykorzystywane w magazynach:

 • Automaty magazynowe – roboty i maszyny automatyczne, które mogą być programowane do wykonywania określonych zadań, takich jak transport towaru z jednego miejsca w magazynie do innego, co znacząco usprawnia proces kompletacji.
 • Systemy WMS (Warehouse Management System) – zaawansowane oprogramowanie zarządzające magazynem, które koordynuje wszystkie procesy magazynowe, w tym kompletację zamówień, zwiększając ich efektywność i minimalizując ryzyko błędów.
 • Pick to Light i Put to Light – systemy sygnalizacji świetlnej, które prowadzą pracowników magazynowych przez proces kompletacji i lokowania produktów, znacznie ułatwiając i przyspieszając pracę.
 • Skany ręczne i mobilne terminale – urządzenia do skanowania kodów kreskowych produktów, służące do potwierdzania zebranych pozycji oraz do bieżącej komunikacji z systemem WMS.
 • Voice Picking – systemy kompletacji głosowej, gdzie pracownicy otrzymują instrukcje kompletacji przez słuchawki, co pozwala na wolne ręce i skupienie uwagi na wykonywanej czynności.

Wdrożenie nowoczesnych technologii nie tylko zwiększa produktywność pracy, ale również przyczynia się do poprawy ergonomii stanowisk pracy. Poniższa tabela podsumowuje kluczowe korzyści wynikające z zastosowania wybranych urządzeń i technologii:

Urządzenie/TechnologiaKluczowe korzyści
Automaty magazynoweZmniejszenie ryzyka błędów, zmniejszenie obciążenia pracowników, zwiększenie prędkości kompletacji.
System WMSOptymalizacja ścieżek kompletacji, wsparcie w zarządzaniu zapasami, zmniejszenie czasu realizacji zamówień.
Pick to Light i Put to LightZwiększenie dokładności kompletacji, szybki czas reakcji, łatwość implementacji.
Skany ręczne i mobilne terminaleMobilność, natychmiastowa weryfikacja danych, dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.
Voice PickingWysoka efektywność, umożliwienie pracy bez użycia rąk, minimalizacja błędów.

Zastosowanie wspomnianych urządzeń i technologii w magazynie nie tylko usprawnia proces kompletacji zamówień, ale również przyczynia się do zbudowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez szybszą i bardziej dokładną realizację zamówień klientów.

Optymalizacja procesu kompletacji zamówień

Optymalizacja procesu kompletacji w magazynie jest kluczowym działaniem dla przedsiębiorstw działających w branży e-commerce, które dąży do maksymalizacji efektywności oraz minimalizacji kosztów i błędów. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firmy mogą zastosować różnorodne strategie i narzędzia. Poniżej przedstawiono niektóre z najlepszych praktyk:

 • Automatyzacja procesów – implementacja zaawansowanych technologii i urządzeń automatycznych, jak roboty magazynowe czy systemy pick to light, redukuje czas kompletacji i minimalizuje ryzyko błędów.
 • Udoskonalenie layoutu magazynu – optymalne rozmieszczenie produktów i stref kompletacji w magazynie, oparte na analizie częstotliwości zamówień, może skrócić ścieżki kompletacji i przyspieszyć proces.
 • System zarządzania magazynem (WMS) – wykorzystanie oprogramowania WMS do planowania, monitorowania i analizowania procesów magazynowych umożliwia ich ciągłą optymalizację.
 • Szkolenie pracowników – inwestycja w regularne szkolenia z zakresu obsługi nowych technologii i najlepszych praktyk magazynowych podnosi kwalifikacje personelu, zwiększając jego wydajność i zmniejszając błędy.
 • Analiza danych i KPIs – monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs), takich jak czas kompletacji zamówienia czy wskaźnik błędów, pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Optymalizacja procesów magazynowych nie jest działaniem jednorazowym, ale ciągłym procesem wymagającym regularnego przeglądu i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych oraz technologicznych. Poniższa tabela ilustruje przykładowe korzyści wynikające z optymalizacji procesu kompletacji:

DziałanieKorzyści
Zastosowanie systemu WMSZwiększenie dokładności, lepsze zarządzanie zapasami, szybsza reakcja na zmiany w zamówieniach.
Automatyzacja procesówZmniejszenie czasu kompletacji, redukcja kosztów pracy, ograniczenie błędów.
Reorganizacja layoutu magazynuPoprawa ścieżek workflow, minimalizacja czasu przemieszczania się pracowników, optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

FAQ – Proces kompletacji w magazynie

Tak, automatyzacja jest korzystna dla większości magazynów, ponieważ zwiększa efektywność operacyjną, zmniejsza ryzyko błędów i może przyczynić się do obniżenia kosztów pracy. Jednakże, stopień i zakres implementacji automatyzacji powinien być dostosowany do specyfiki działalności, rozmiaru magazynu i budżetu przedsiębiorstwa.

Główne korzyści z wdrożenia WMS obejmują: poprawę dokładności i szybkości kompletacji zamówień, optymalizację zapasów i przestrzeni magazynowej, lepsze zarządzanie procesami magazynowymi oraz zwiększenie ogólnej wydajności operacyjnej.

Metoda kompletacji „człowiek do towaru” jest często preferowana w małych i średnich magazynach ze względu na jej prostotę i niskie koszty wdrożenia. Zachęca się również do stosowania metod takich jak Pick to Light czy Voice Picking, które mogą zwiększyć wydajność bez konieczności wielkich inwestycji.

Tak, to krytyczny element każdej strategii usprawniającej magazyn. Regularne szkolenia pracowników nie tylko zwiększają ich wydajność i precyzję w realizacji zamówień, ale również przyczyniają się do lepszego wykorzystania dostępnych technologii oraz utrzymania wysokiego morale i zaangażowania zespołu.

Minimalizacja błędów w procesie kompletacji można osiągnąć poprzez: wdrożenie zaawansowanych technologii wspomagających kompletację, takich jak systemy WMS, Pick to Light, czy Voice Picking; regularne szkolenia pracowników; oraz ciągłe monitorowanie i analizowanie wskaźników KPI w celu identyfikacji i eliminacji częstych źródeł błędów.

Słownik podstawowych terminów – proces kompletacji w magazynie

Proces kompletacji zamówień

Seria czynności prowadzących do wybrania i przygotowania odpowiednich produktów zgodnie z zamówieniem klienta, przygotowanych następnie do etapu pakowania i wysyłki.

System WMS (Warehouse Management System)

Informatyczny system do zarządzania magazynem, który wspiera kontrolę i zarządzanie procesami magazynowymi, w tym kompletację zamówień, zarządzanie zapasami, odbiór i wysyłkę towarów.

Automatyzacja magazynowa

Wykorzystanie zautomatyzowanych systemów i urządzeń, takich jak roboty magazynowe i transportowe, w celu zwiększenia efektywności pracy magazynu i zmniejszenia błędów w procesie kompletacji zamówień.

Pick to Light

System kompletacji oparty na sygnalizacji świetlnej, który poprzez wskazywanie świetlnych sygnałów, prowadzi pracownika przez proces zbierania zamówień, zmniejszając czas i błędy operacji.

Voice Picking

Metoda kompletacji zamówień wykorzystująca komendy głosowe do kierowania pracowników magazynowych, co pozwala na szybką i dokładną realizację procesu przy wolnych rękach.

Layout magazynu

Układ i rozmieszczenie różnych stref i funkcji w magazynie, zaprojektowany tak, aby optymalizować procesy operacyjne, w tym kompletację, pakowanie i wysyłkę towarów.

WSKAŹNIKI KPI

Wskaźniki efektywności kluczowych procesów (Key Performance Indicators), które pomagają w ocenie wydajności, jakości i ogólnego funkcjonowania procesów w magazynie, w tym efektywności kompletacji zamówień.

Kompletacja falowa

Metoda organizacji pracy magazynowej, polegająca na grupowaniu i realizacji zamówień w określonych przedziałach czasowych (falach), co pozwala na zwiększenie efektywności operacji magazynowych.

Multi-picking

Technika kompletacji umożliwiająca jednoczesne zbieranie produktów na potrzeby wielu zamówień, co sprawia, że proces jest szybszy i bardziej efektywny kosztowo.

Skany ręczne

Metoda identyfikacji towarów za pomocą ręcznych skanerów kodów kreskowych, używana w procesie weryfikacji i zapisywania danych produktów podczas kompletacji.

Kompletacja jednorazowa

Proces kompletacji, w którym pracownik skupia się na zebraniu produktów tylko dla jednego zamówienia na raz.

System „człowiek do towaru”

Tradycyjny sposób kompletacji, gdzie pracownik fizycznie przemieszcza się po magazynie, aby zebrać zamówione produkty.

System „towar do człowieka”

Zaawansowany system kompletacji, w którym to zaprogramowane maszyny dostarczają produkty bezpośrednio do pracownika przy stacji kompletacyjnej.

Kontrola jakości

Proces weryfikacji, czy skompletowane produkty spełniają określone standardy jakości przed ich zapakowaniem i wysłaniem do klienta.

Optimalizacja magazynu

Całokształt działań mających na celu doskonalenie procesów magazynowych, takich jak optymalny dobór technologii, szkolenie pracowników, reorganizacja przestrzeni magazynowej, w celu zwiększenia wydajności, dokładności i obniżenia kosztów operacyjnych.

Udostępnij wpis

Facebook
Twitter
LinkedIn
EMERSON OFFLINE 360

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Outsourcing fulfillmentu dla e-commerce

Co to jest fulfillment i jakie ma znaczenie w e-commerce?

Definicja i znaczenie usługi fulfillment w rozwoju i sukcesie na rynku e-commerce oraz jego wpływ na efektywność operacyjną i satysfakcję klientów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Integracja usługi fulfillment z platformami ecommerce

Usługi fulfillment i ich integracja z platformami sklepów e-commerce

Przegląd najważniejszych usług fulfillment oraz omówienie ich integracji z procesami firmy zewnętrznej, która często może stanowić wyzwanie decyduące o powodzeniu sklepu e-commerce.
CZYTAJ WIĘCEJ
Co-packing w e-commerce

Co-packing lub packaging – co to jest i co warto o nim wiedzieć?

Co-packing (packaging) - odkryj sekret oszczędzania kosztów i elastyczności, który zmienia zasady gry. Dowiedz się, jak ta prosta zmiana może zrewolucjonizować Twój sposób wprowadzania produktów na rynek, zarządzania zapasami i
CZYTAJ WIĘCEJ