Skip to content

Rodzaje i metody kompletacji w magazynie

Metody i rodzaje kompletacji w magazynie wpływają na efektywność operacji logistycznych i realizację zamówień e-commerce. Poznaj możliwości udoskonalenia tych procesów i usprawnij przygotowywanie zamówień.
Metody kompletacji w magazynie fulfillment

Jednym z fundamentalnych procesów, który bezpośrednio wpływa na szybkość realizacji zamówień i satysfakcję klienta, jest kompletacja produktów w magazynie. Determinuje ona nie tylko tempo, w jakim produkty opuszczają magazyn, ale także ma bezpośredni wpływ na jakość obsługi klienta oraz na koszty operacyjne.

Różne rodzaje i metody kompletacji w magazynie oraz ich efektywne stosowanie to ważne elementy optymalizacji działań logistycznych, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

Najważniejsze wnioski:

Problemy omawiane w artykuleKluczowe wnioski
Wybór odpowiedniej metody kompletacji zamówieńNależy dokładnie analizować potrzeby biznesowe, specyfikę asortymentu oraz dostępne zasoby, aby wybrać najefektywniejszą metodę kompletacji dla danego magazynu.
Minimalizacja błędów w procesie kompletacji zamówieńWprowadzenie zaawansowanych technologii, takich jak voice picking czy pick by light, a także regularne szkolenia pracowników pomagają znacząco redukować liczbę błędów.
Optymalizacja układu magazynuOptymalizacja układu magazynu, w tym rozmieszczanie towarów i zaplanowanie ścieżek kompletacji, wpływa na skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie efektywności magazynu.
Zwiększenie efektywności procesów magazynowychAutomatyzacja procesów i wdrożenie systemów WMS oraz ERP to kluczowe kroki w usprawnieniu operacji magazynowych i poprawie ogólnej wydajności.
Podniesienie satysfakcji klientówSzybka i dokładna realizacja zamówień dzięki efektywnej kompletacji i optymalizacji operacji magazynowych przekłada się na większą satysfakcję klientów.

Spis treści

Kompletacja w magazynie – co to jest?

Kompletacja w magazynie to proces wybierania i przygotowywania towarów do wysyłki na podstawie konkretnego zamówienia klienta. Jest to kluczowy etap w łańcuchu dostaw, który bezpośrednio wpływa na czas dostarczenia produktu do klienta oraz na dokładność zamówienia. Skuteczność tego procesu mierzona jest przez wskaźniki efektywności kompletacji zamówień, takie jak czas realizacji zamówienia, procent błędów przy kompletacji czy koszt procesu kompletacji.

W praktyce, proces ten może przybrać różne formy, w zależności od specyfiki działalności, rodzaju magazynowanych towarów oraz stosowanych w firmie metod kompletacji. Może być realizowany w sposób ręczny, półautomatyczny lub automatyczny. Kompletacja ręczna opiera się głównie na pracy człowieka, kompletacja półautomatyczna łączy pracę człowieka z użyciem narzędzi wspomagających, natomiast kompletacja automatyczna odbywa się z minimalnym udziałem człowieka, dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów typu system wspomagający kompletację.

W procesie kompletacji kluczową kwestią jest zastosowanie odpowiedniej metody i narzędzi, które umożliwią szybkie i precyzyjne przygotowanie zamówień. Technologie takie jak pick by light, voice picking czy put to light znacząco poprawiają efektywność kompletacji, minimalizując jednocześnie ilość błędów. Dla firm, takich jak Emerson, które specjalizują się w obsłudze logistycznej e-commerce, wybór i optymalizacja metody kompletacji ma bezpośredni wpływ na zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku oraz na podnoszenie satysfakcji klientów poprzez terminową i dokładną realizację zamówień.

Strefa kompletacji w magazynie

Strefa kompletacji to wydzielona przestrzeń w magazynie, gdzie odbywa się proces przygotowywania towarów do wysyłki. Organizacja tej strefy ma kluczowe znaczenie dla sprawności całego procesu kompletacji, a jej efektywna konfiguracja pozwala na znaczące skrócenie czasu realizacji zamówień oraz redukcję błędów. W zależności od potrzeb i możliwości, firmy mogą zdecydować się na utworzenie jednej centralnej strefy kompletacji lub kilku stref rozlokowanych strategicznie na terenie magazynu.

Wybór odpowiedniej konfiguracji strefy kompletacji zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj asortymentu, wielkość zamówień, lub dostępne technologie. W wielu przypadkach korzystne może być zastosowanie podziału na strefę kompletacji falowej, strefową czy zone picking, które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie pracą i zasobami. Kluczowe jest również dostosowanie sprzętu i narzędzi wspomagających kompletację do specyfiki danej strefy i rodzaju kompletowanych zamówień i towarów, np. urządzenia pick by light czy voice picking w przypadku stref kompletacja w magazynie półautomatyczna, czy nawet kompletacja automatyczna wykorzystująca zaawansowane systemy robotyczne.

Rodzaje kompletacji zamówień

Zarządzanie magazynem i logistyką wymaga zastosowania odpowiednich rodzajów kompletacji zamówień, które najlepiej odpowiadają charakterystyce działalności firmy, jej celom oraz specyfice przechowywanych produktów. Podejście do kompletacji może przybierać różne formy, a każda z nich ma swoje zalety i wady. Poniżej zostaną przedstawione kluczowe rodzaje kompletacji zamówień, które są szeroko stosowane w branży logistycznej.

Kompletacja manualna vs. automatyczna

Różnica między kompletacją manualną a automatyczną stanowi jeden z podstawowych podziałów w zakresie metod kompletacji. Kompletacja manualna polega na fizycznym zbieraniu zamówień przez pracowników magazynu, co daje dużą elastyczność, ale może być bardziej czasochłonne oraz podatne na błędy. Z drugiej strony, kompletacja automatyczna wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak systemy transportu, roboty czy sorterów, co znacznie przyspiesza proces i minimalizuje ryzyko błędów, lecz wymaga większych inwestycji początkowych.

Kompletacja pojedynczych zamówień vs. zbiorcza

Innym sposobem podziału rodzajów kompletacji jest rozróżnienie na kompletację pojedynczych zamówień oraz kompletację zbiorczą. W przypadku kompletacji pojedynczych zamówień, znanej również jako single order picking, pracownik skupia się na kompletowaniu jednego zamówienia na raz. Jest to stosunkowo proste i intuicyjne, ale może generować więcej chodzenia po magazynie. Kompletacja zbiorcza, czyli batch picking, polega na jednoczesnym zbieraniu produktów dla wielu zamówień, co może znacząco zwiększyć efektywność pracy przez zmniejszenie liczby niezbędnych do przebycia tras.

Kompletacja przypisana vs. swobodna

Zarówno w kompletacji przypisanej, jak i swobodnej chodzi o sposób, w jaki pracownicy są przydzielani do zadań kompletacji. Kompletacja przypisana oznacza, że pracownicy mają wyznaczone stałe strefy lub kategorie produktów, z których kompletują zamówienia. Pozwala to na specjalizację i zwiększenie efektywności w tych obszarach. Natomiast kompletacja swobodna pozwala na elastyczne przypisywanie pracowników do aktualnie dostępnych zadań kompletacji w całym magazynie, co może zwiększyć elastyczność i zredukować czas oczekiwania na pracę.
Rodzaje i metody kompletacji w magazynie - Fulfillment - Emerson

Metody kompletacji w logistyce

Proces kompletacji zamówień można realizować na wiele różnych sposobów, a wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka magazynowanych towarów, oczekiwania klientów czy dostępne zasoby. Poniżej przedstawione zostaną najpopularniejsze metody kompletacji zamówień, które są stosowane w nowoczesnych centrach logistycznych i magazynach.

1. Towar do klienta (człowieka)

Kompletacja towar do człowieka to metoda, w której roboty lub zautomatyzowane pojazdy przewożą towary do stacji kompletacyjnej, gdzie pracownik zajmuje się ich finalnym przygotowaniem do wysyłki. Ta metoda zapewnia wysoką efektywność, ponieważ pracownik nie musi poruszać się po magazynie, a towar jest do niego dostarczany automatycznie. Jest idealna dla magazynów o dużej skali, gdzie automatyzacja procesów pozwala na znaczące oszczędności czasu.

2. Człowiek do towaru

W metodzie kompletacja człowiek do towaru, pracownicy magazynu przemieszczają się pomiędzy regałami, zbierając potrzebne produkty bezpośrednio z półek. W tym przypadku, kluczowe jest optymalne zaprojektowanie ścieżek kompletacji oraz wsparcie procesu za pomocą nowoczesnych technologii typu pick by light lub voice picking, które zapewniają szybką i dokładną realizację zamówień. Choć metoda ta może być bardziej czasochłonna w porównaniu do automatycznych systemów, daje większą elastyczność w adaptacji do zmieniających się warunków.

3. Kompletacja falowa

Kompletacja falowa, znana również jako wave picking, to podejście, w którym zamówienia są grupowane w „fale” na podstawie określonych kryteriów, takich jak strefa kompletacji, priorytet zamówienia lub optymalna ścieżka w magazynie. Pracownicy realizują następnie kompletację dla całej grupy zamówień w jednej serii, co minimalizuje niepotrzebne przemieszczanie się i pozwala na lepszą organizację pracy. Jest to szczególnie efektywne w obsługiwaniu wielu małych zamówień na podobne produkty.

Jak usprawnić kompletację zamówień?

Optymalizacja procesu kompletacji zamówień jest kluczowa dla zwiększenia wydajności operacyjnej magazynu oraz poprawy szybkości i dokładności realizacji zamówień. W dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce, gdzie czas i precyzja mają decydujące znaczenie, znajomość metod usprawnienia procesu kompletacji staje się niezbędna. Poniżej przedstawione zostaną kluczowe sposoby na optymalizację tego procesu, które mogą przyczynić się do lepszego zadowolenia klienta i większej efektywności kosztowej.

Wdrożenie zaawansowanych technologii

Jednym z podstawowych kroków, który może znacząco usprawnić kompletację zamówień, jest wdrożenie nowoczesnych technologii kompletacyjnych. Systemy takie jak voice picking, pick by light czy put to light umożliwiają szybką i dokładną kompletację, zwiększając przy tym efektywność pracowników i redukując ilość błędów. Dla firm poszukujących bardziej zautomatyzowanych rozwiązań, roboty kompletacyjne czy systemy transportowe mogą zapewnić jeszcze wyższą wydajność pracy.

Optymalizacja layoutu magazynu

Zoptymalizowany układ magazynu, uwzględniający zarówno rozmieszczenie produktów, jak i ścieżki kompletacji, może znacząco przyspieszyć proces przygotowywania zamówień. Rozwiązania takie jak warehouse slotting, czyli inteligentne rozmieszczenie towarów na podstawie ich rotacji i cech, pomagają w minimalizacji czasu potrzebnego na przemieszczanie się pracowników, a także w łatwiejszym dostępie do popularnych produktów.

Szkolenia pracowników i motywacja

Kompetencje i zaangażowanie pracowników mają olbrzymi wpływ na efektywność kompletacji. Regularne szkolenia i warsztaty z najnowszych metod i narzędzi kompletacyjnych mogą nie tylko zwiększyć umiejętności pracowników, ale również podnieść ich świadomość na temat istoty precyzji i szybkości pracy. Ponadto, wprowadzenie systemów motywacyjnych za wyniki przekraczające ustalone normy może dodatkowo podnieść efektywność pracy.

Analiza i ciągłe doskonalenie procesów

Niezmiernie ważnym elementem jest ciągła analiza wyników i parametrów procesu kompletacji, takich jak czas realizacji zamówienia, stopień zadowolenia klientów czy ilość błędów. Użycie zaawansowanych narzędzi do zbierania i analizy danych pozwala na szybką identyfikację obszarów do poprawy oraz dokonywanie niezbędnych zmian w celu dalszej optymalizacji procesów.
Kompletowanie produktów w usługach fulfillment

Metody optymalizacji magazynowania

Optymalizacja procesów magazynowych jest kluczowym elementem, który przyczynia się do usprawnienia całego łańcucha logistycznego, w tym kluczowego procesu, jakim jest kompletacja zamówień. Poprawa efektywności operacji magazynowych bezpośrednio przekłada się na szybsze i bardziej precyzyjne przygotowywanie produktów do wysyłki, co jest szczególnie ważne w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. Czas realizacji zamówienia i jego dokładność są jednym z głównych kryteriów oceny sklepu internetowego przez klientów, dlatego usprawnienie kompletacji staje się priorytetem dla firm dążących do utrzymania wysokiej konkurencyjności na rynku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe metody optymalizacji magazynowania, które mogą przyczynić się do efektywniejszej pracy magazynu oraz lepszego zarządzania łańcuchem dostaw, co bezpośrednio przekłada się na usprawnienie procesu kompletacji zamówień i zadowolenie klientów.

Metody optymalizacji:

 • Automatyzacja:
  • Wdrożenie systemów automatycznych w procesach kompletacji.
  • Wykorzystanie robotów magazynowych do przemieszczania i kompletacji towarów.
  • Zastosowanie technologii RFID do śledzenia i identyfikacji produktów.
 • Efektywne zarządzanie zapasami:
  • Wykorzystanie systemów zarządzania zapasami (WMS) do optymalizacji poziomu zapasów.
  • Implementacja strategii just-in-time (JIT) w magazynowaniu.
  • Analiza popytu i prognozowanie zapotrzebowania w celu minimalizacji nadmiaru zapasów.
 • Optymalizacja układu magazynu:
  • Projektowanie ergonomicznych układów magazynowych dla efektywniejszych operacji kompletacji.
  • Wykorzystanie metody ABC w rozmieszczeniu produktów w magazynie.
  • Stałe monitorowanie i dostosowywanie układu magazynu do zmieniających się potrzeb i trendów.
 • Zaawansowane zarządzanie danymi:
  • Wykorzystanie analizy danych i sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów magazynowych.
  • Śledzenie wydajności i wskaźników kluczowych (KPI) w celu ciągłego doskonalenia operacji.
  • Integracja danych z różnych systemów logistycznych dla kompleksowego zarządzania magazynem.

Jaką metodę kompletacji towaru wybrać?

Wybór odpowiedniej metody kompletacji towaru jest decyzją, która ma daleko idące konsekwencje dla efektywności operacyjnej magazynu, satysfakcji klientów i w końcu – rentowności biznesu. Dokonanie tego wyboru wymaga dokładnej analizy wielu czynników, takich jak charakterystyka asortymentu, oczekiwania klientów, możliwości technologiczne magazynu oraz dostępne zasoby ludzkie i finansowe. Wszystkie te elementy muszą być precyzyjnie zbalansowane, aby zapewnić płynność procesów magazynowych oraz szybką i bezbłędną realizację zamówień e-commerce.
Etapy Opis
Analiza potrzeb biznesowych Pierwszym krokiem do wyboru najodpowiedniejszej metody kompletacji jest dokładna analiza potrzeb biznesowych. Kluczowe tutaj jest zrozumienie, jak rodzaj i wielkość zamówień, sezonalność sprzedaży czy oczekiwania klientów co do czasu realizacji wpływają na wymagania stawiane procesowi kompletacji. Firmom e-commerce, które charakteryzują się wysoką dynamiką zmian i różnorodnością zamówień, może być potrzebna większa elastyczność w procesie kompletacji.
Dostosowanie do specyfiki asortymentu Różne rodzaje produktów wymagają różnych metod kompletacji. Towary wielkogabarytowe, delikatne, czy wymagające specjalnych warunków przechowywania (np. w chłodni) stwarzają unikalne wyzwania logistyczne. Wybór metody musi uwzględniać te specyficzne wymogi, aby zapewnić nie tylko efektywność procesu, ale również bezpieczeństwo i odpowiednią jakość towarów dostarczanych klientom.
Ocenienie możliwości technologicznych i zasobów Podjęcie decyzji o stosowaniu konkretnej metody kompletacji powinno być również poprzedzone oceną dostępnych zasobów i możliwości technologicznych. Zaplecze techniczne, takie jak systemy WMS, automatyzacja magazynowa czy narzędzia wspomagające kompletację (np. voice picking, pick by light), może znacząco wpłynąć na wybór metody. Ponadto, dostępność i kompetencje pracowników również są kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę.
Wybór odpowiedniej metody kompletacji towaru w magazynie Nie jest decyzją jednorazową – w miarę jak firma rozwija się i zmieniają się oczekiwania rynku, metody te również mogą wymagać dostosowań i optymalizacji. Współpraca z doświadczonym partnerem logistycznym, takim jak Emerson, umożliwia nie tylko dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, ale również cenną wiedzę ekspercką, która wspiera efektywne zarządzanie procesem kompletacji w magazynie oraz adaptację do stale ewoluujących potrzeb biznesu e-commerce.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące metod kompletowania

Główna różnica polega na poziomie zaangażowania pracowników oraz wykorzystaniu technologii. Kompletacja manualna wymaga bezpośredniego udziału człowieka w procesie zbierania towarów, co może wprowadzać większe ryzyko błędów i jest zazwyczaj bardziej czasochłonne. Kompletacja automatyczna wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak roboty i systemy sortujące, które przyspieszają proces, minimalizują błędy i redukują potrzebę ciągłego nadzoru ludzkiego.

Tak, optymalizacja procesu kompletacji może przynieść korzyści firmom o różnej skali działalności, w tym małym sklepom internetowym. Proste zmiany, takie jak ulepszenie układu magazynu, szkolenie pracowników czy wprowadzenie podstawowych narzędzi wspomagających kompletację, mogą znacząco poprawić efektywność i dokładność kompletacji zamówień.

Redukcja błędów podczas kompletacji wymaga kompleksowego podejścia, w tym wprowadzenia technologii wspomagających proces, takich jak voice picking czy pick by light, które pomagają w eliminacji pomyłek. Kolejnym krokiem jest regularne szkolenie personelu oraz analiza danych z procesu kompletacji, co pozwala na identyfikację i eliminację przyczyn błędów. Optymalizacja układu magazynu, aby zminimalizować czas i dystans potrzebny do zbierania zamówień, również wpływa na obniżenie liczby błędów.

Wśród zaawansowanych technologii, które wspierają kompletację zamówień e-commerce, znajdują się m.in. systemy zarządzania magazynem (WMS), które optymalizują procesy logistyczne, roboty kompletacyjne oraz autonomiczne pojazdy magazynowe (AGV), które automatyzują transport towarów. Technologie takie jak voice picking, pick by light i put to light pomagają w precyzyjnym wybieraniu produktów, a zintegrowane platformy e-commerce ułatwiają zarządzanie zamówieniami i ich kompletacją.

Absolutnie tak. Szybka i dokładna kompletacja zamówień bezpośrednio wpływa na czas dostawy oraz dokładność zamówień, co ma znaczący wpływ na zadowolenie klientów. Błędy w kompletacji mogą prowadzić do opóźnień w dostawach, wysyłania niekompletnych lub niepoprawnych zamówień, co negatywnie rzutuje na doświadczenia klientów i ich lojalność wobec marki. Z tego powodu, ulepszanie procesu kompletacji jest kluczowe dla budowania pozytywnych relacji z klientami i utrzymania wysokiej konkurencyjności na rynku e-commerce.

Słownik podstawowych terminów związanych z metodami kompletowania

Kompletacja zamówień

Proces wybierania i przygotowywania określonych towarów w magazynie do wysyłki na podstawie zamówienia klienta.

Kompletacja manualna

Metoda polegająca na ręcznym zbieraniu towarów przez pracowników magazynu.

Kompletacja automatyczna

Użycie zautomatyzowanych systemów i robotów do zbierania towarów bez bezpośredniego udziału człowieka.

Voice picking

Technologia wspomagająca kompletację, wykorzystująca polecenia głosowe do instruowania pracowników, co i gdzie mają zebrać.

Pick by light

System oświetleniowy wskazujący pracownikom poprzez świetlne sygnały, które produkty mają zostać wybrane.

Batch picking (Kompletacja zbiorcza)

Metoda polegająca na zbieraniu produktów do wielu zamówień jednocześnie w celu zwiększenia efektywności pracy.

Single order picking (Kompletacja pojedynczych zamówień)

Proces kompletacji, w którym pracownik skupia się na przygotowaniu jednego zamówienia na raz.

Warehouse Management System (WMS)

System zarządzania magazynem umożliwiający optymalizację i kontrolę procesów magazynowych.

Slotting

Proces organizacyjny polegający na optymalnym rozmieszczeniu towarów w magazynie na podstawie ich częstotliwości wybierania i innych czynników.

AGV (Autonomiczne Pojazdy Magazynowe)

Zautomatyzowane pojazdy używane do transportu towarów w obrębie magazynu bez udziału człowieka.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, wspierający różnorodne procesy biznesowe, w tym również logistykę.

JIT (Just-In-Time)

Metoda zarządzania zapasami, mająca na celu minimalizację magazynowania przez dostarczanie towarów dokładnie w czasie potrzebnym do produkcji lub sprzedaży.

Put to light

System kompletacji, gdzie pracownik umieszcza produkty w określonych miejscach, a odpowiednie sygnały świetlne informują o poprawności wykonania zadania.

Warehouse slotting

Proces optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie, mający na celu usprawnienie procesu kompletacji i redukcję czasu potrzebnego na przemieszczanie się w magazynie.

Fulfillment

Proces realizacji zamówień obejmujący przyjęcie, skompletowanie, zapakowanie i wysyłkę towarów do klienta końcowego.

Udostępnij wpis

Facebook
Twitter
LinkedIn
EMERSON OFFLINE 360

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Outsourcing fulfillmentu dla e-commerce

Co to jest fulfillment i jakie ma znaczenie w e-commerce?

Definicja i znaczenie usługi fulfillment w rozwoju i sukcesie na rynku e-commerce oraz jego wpływ na efektywność operacyjną i satysfakcję klientów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Integracja usługi fulfillment z platformami ecommerce

Usługi fulfillment i ich integracja z platformami sklepów e-commerce

Przegląd najważniejszych usług fulfillment oraz omówienie ich integracji z procesami firmy zewnętrznej, która często może stanowić wyzwanie decyduące o powodzeniu sklepu e-commerce.
CZYTAJ WIĘCEJ
Co-packing w e-commerce

Co-packing lub packaging – co to jest i co warto o nim wiedzieć?

Co-packing (packaging) - odkryj sekret oszczędzania kosztów i elastyczności, który zmienia zasady gry. Dowiedz się, jak ta prosta zmiana może zrewolucjonizować Twój sposób wprowadzania produktów na rynek, zarządzania zapasami i
CZYTAJ WIĘCEJ